Puunsuoja-aineet

Ilves Kiinanpuuöljy

Ensiluokkainen puuöljy kaikille puulajeille

Ensiluokkainen öljy, jolla on poikkeukselliset tunkeutumisominaisuudet erittäin pienen molekyylikoon ansiosta. Öljyllä on myös erittäin hyvä vedenhylkimiskyky, joten se estää hyvin lahoamista.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖKOHTEET: Soveltuu painekyllästetyn, käsittelemättömän ja aikaisemmin öljytyn puun suojaamiseen. Käy kaikille puulajeille, myös jalo- ja kovapuulle. Käyttökohteita esimerkiksi huonekalut, rallit, ikkunat ja puusepäntuotteet, puulattiat ja sisätiloissa klinkkeri- ja tiilipinnat. Soveltuu myös vesilinjan yläpuoliseen suojaukseen veneissä.

KÄYTTÖ: Öljyä pinta siveltimellä tai rievulla, kunnes pinta on kyllästetty öljyllä. Odota muutama minuutti ja pyyhi imeytymätön, ylimääräinen öljy pois kuivalla rievulla tai sienellä. On tärkeää, että öljy tunkeutuu puuhun eikä muodosta kalvoa pinnalle.

RIITTOISUUS: Uudelle puulle 6–8 m2/l, uudelleen käsittely 10 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Käyttökuiva 12 h kuluttua, kun lämpötila on +23 °C.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

Maalaustuoteryhmä 2012: 741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11…14.

Sisältää biocidin IPBC joka suojaa öljyä homeelta. Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia, Alifaattinaftaa keskiraskas. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara kostutetuissa rievuissa, trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan veteen tai poltetaan.

Sävyt: kirkas (väritön)

Pakkauskoot: 1 L, 3 L, 10 L

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotekuva

Takaisin