Puunsuoja-aineet

Ilves Kuullote, liuotinohenteinen

Tehokas säänkestävä puunkäsittelyaine

Kuultava, öljypohjainen puun peruskäsittelyaine, joka imeytyy hyvin puuhun ja muodostaa tehokkaan suojan. Soveltuu uusille ja aikaisemmin lahonestoaineella käsitellyille puu- ja hirsipinnoille kuten seinät,  räystäslaudat, ovet, ikkunat ja aidat. Sisä- ja ulkokäyttöön.

TUOTESELOSTE

ESIKÄSITTELY: Uudet käsittelemättömät pinnat: Harjaa puhtaaksi pölystä ja liasta. Puhdista oksakohdat pihkasta. Pese homehtuneet pinnat Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella. Huuhtele hyvin. Aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt pinnat: Poista irtonainen aines kaapimalla ja/tai teräsharjalla.

TYÖTAPA: Sively tai upotus. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa. Sekoita hyvin ennen käyttöä sekä käytön aikana.

RIITTOISUUS: Sahalauta 5–8 m2/l, höylälauta ja hirsipinta 7–10 m2/l. KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 6 h, läpikuiva 2–4 vrk.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Lämpötila vähintään + 5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

VARASTOINTI: Viileässä ja kuivassa tilassa. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

Maalaustuoteryhmä 2012: 491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet.

Sisältää biocidin DCOIT joka suojaa kuullotetta homeelta. Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia, Alifaattinaftaa keskiraskas. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara kostutetuissa rievuissa, trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan veteen tai poltetaan.

Sävyt: väritön (sävytys kuultaviin sävyihin), kirkas (kuultava), ruskea (kuultava)

Pakkauskoot: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotekuva

Takaisin