Puunsuoja-aineet

Ilves Puuöljy, liuotinohenteinen

Liuotinohenteinen puuöljy ulkokäyttöön

Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Soveltuu puupuhtaan tai aikaisemmin öljytyn pinnan käsittelyyn ulkona. Sopii kestopuulle (painekyllästetty), kovapuulle, lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖ: Käyttökohteita mm. pihakalusteet, terassit, laiturit. Suosittelemme, että tuotetta käytetään sävytettynä, sillä sävytetty tuote kestää säärasitusta paremmin kuin väritön. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain. Huoltokäsittely tarvittaessa. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Sekoita ennen käyttöä sekä käytön aikana.

TYÖTAPA: Sively tai levitys sienellä.

RIITTOISUUS: 5–7 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Pintakuiva muutaman tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetyn puuöljyn määrä. Seuraava käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivut-tua, sääolosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

Maalaustuoteryhmä 2012: 741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14.

Sisältää biocidin DCOIT joka suojaa öljyä homeelta. Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia, Alifaattinaftaa keskiraskas. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara kostutetuissa rievuissa, trasselissa jne. Käytetyt rievut ja trasselit jne. laitetaan veteen tai poltetaan.

Sävyt: väritön (sävytys kuultaviin sävyihin), ruskea (kuultava), harmaa (kuultava)

Pakkauskoot: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotekuva

Takaisin