Ulkomaalit

Ilves Öljymaali

Puolihimmeä ulkomaali puupinnoille

Puolihimmeä, pellavaöljyyn ja alkydiin perustuva puupintojen ulkomaali. Soveltuu esimerkiksi puutalojen, kesämökkien, leikkimökkien, talousrakennusten ja aitojen maalaukseen.

TUOTESELOSTE

ESIKÄSITTELY: Poista pöly, irtoava maali ym. lika maalattavalta pinnalta teräs- tai juuriharjalla. Poista mahdollinen home Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella. Pese pinta lopuksi vedellä. Anna pinnan kuivua hyvin ennen maalausta.

TYÖTAPA: Sively tai korkeapaineruiskutus. Maalaa uusi puupinta vähintään kahteen kertaan.

RIITTOISUUS: Sahalaudalle 5–7 m2/l, höylälaudalle 6–8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 1–2 vrk, kun lämpötila on +23 ºC ja ilman suhteellinen kosteus 50 %.

KIILTOASTE: Puolihimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää maalin, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %.

Maalaustuoteryhmä 2012: 471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13.

Sisältää biosideja DCOIT ja OIT, jotka suojaavat maalipintaa homeelta.
EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 300 g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 300 g/l VOC.

Sisältää: Alifaattinaftaa, keskiraskas. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Sisältää 2-butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergista reaktiota.

Sävyt: A-pohja (valkoinen), C-pohja (sävytettävä), Punainen

Pakkauskoot: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotekuva

Takaisin