ILVES Kuullote

ILVES Kuullote

Liuotinohenteinen sävytettävä kuullote, joka imeytyy hyvin puuhun. Suojaa puun pintaa auringon ja kosteuden aiheuttamalta rasitukselta. Korostaa puun luonnollista kauneutta antaen kuultavan pinnan. Soveltuu puujulkisivuille, hirsi­seinille, aidoille ja kaiteille ulkotiloissa. Käy sekä sahatulle että höylätylle puulle, sekä painekyllästetylle puulle. Ei sovellu terassin lattiapinnoille tai portaisiin. Voidaan sävyttää kuultaviin sävyihin. Käsiteltävä puulaji vaikuttaa lopputulokseen.

VALMISSÄVYT

Kirkas (voidaan sävyttää kuultaviin sävyihin)

Ruskea

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE: Harjaa uudet käsittelemättömät puupinnat puhtaaksi pölystä ja liasta. Vanhat pinnat: Pese homehtuneet pinnat Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella. Huuhtele hyvin. Anna kuivua seuraavaan päivään. Poista aikaisemmin puunsuojalla käsitellyiltä pinnoilta irtonainen aines kaapimalla tai teräsharjalla. Poista harmaantunut pintapuu hiomalla. Sekoita hyvin ennen käyttöä sekä käytön aikana. Levitä keskeytyksettä koko hirren tai laudan pituudelle saumojen välttämiseksi. Pintakäsittely 1-2 kertaa.

TYÖTAPA: Sively tai ruiskutus. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa.

RIITTOISUUS: Sahalauta 5–8 m2/l, höylälauta ja hirsipinta 7–10 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 6 h, läpikuiva 2–4 vrk.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Säilytys viileässä ja kuivassa tilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

SÄVYT: Kirkas (voidaan sävyttää kuultaviin sävyihin), Ruskea

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. EUH208: Sisältää N-Formylmorpholin, 2-butanonioksiimi, cobalt bis(2-ethylhexanoate), 4,5-dichloro-2- octyl-2H-isothiazol-3-one. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet. 

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 700 g VOC/L. Raja-arvo on 700 g VOC/L (luok. A/f)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: