ILVES Kalustemaali L35

ILVES Kalustemaali L35

Helpposivelteinen, peittävä uretanialkydimaali mm. ovien, ikkunan­puitteiden ja kalusteiden pinta­maalauk­seen sisällä ja ulkona. Soveltuu mm. puu-, puukuitu-, lastu­levy-, rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, kipsi- ja teräspinnoille.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja rasvasta, jonka jälkeen pohjamaalaa puupinnat liuotinohenteisella Ilves Tartuntapohjalla ja metallipinnat Ilves Ruosteenestomaalilla. Pese aiemmin maalatut pinnat Ilves Maalarinpesuaineella ja huuhtele hyvin vedellä. Poista irtonainen maali ja hio karheaksi koko pinta. Poista hiontapöly. Täytä kolot ja halkeamat tarvittaessa alkydisilotteella. Hio täyttökohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa liuotinohenteisella Ilves Tartuntapohjalla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus. Ruiskutusta varten ohenna 10–20 % lakkabensiinillä.

RIITTOISUUS: 7–10 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 4–6 t, läpikuiva 24–36 t, lämpötilan ollessa +23 °C ja ilmankosteuden 50 %. Alhaisemmissa lämpötiloissa ja korkeammalla ilmankosteudella kuivumisaika on pidempi.

KIILTOASTE: Puolikiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: Liuotinbensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,225 L, 0,9 L, 2,7 L

Maalaustuoteryhmä 2012: 332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05,
459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit (RT-luokitus), 479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön. EU raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tuotteen VOC: <500 g/l.

Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää 2-BUTANONIOKSIIMI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: