ILVES Kalustemaali L35

ILVES Kalustemaali L35

Helpposivelteinen, peittävä uretaanialkydimaali mm. ovien, ikkunan­puitteiden ja kalusteiden pinta­maalauk­seen sisällä ja ulkona. Soveltuu mm. puu-, puukuitu-, lastu­levy-, rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, kipsi- ja teräspinnoille.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja rasvasta, jonka jälkeen pohjamaalaa puupinnat liuotinohenteisella Ilves Tartuntapohjalla ja metallipinnat Ilves Ruosteenestomaalilla. Pese aiemmin maalatut pinnat Ilves Maalarinpesuaineella ja huuhtele hyvin vedellä. Poista irtonainen maali ja hio karheaksi koko pinta. Poista hiontapöly. Täytä kolot ja halkeamat tarvittaessa alkydisilotteella. Hio täyttökohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa liuotinohenteisella Ilves Tartuntapohjalla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus. Ruiskutusta varten ohenna 10–20 % lakkabensiinillä.

RIITTOISUUS: 7–10 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 4–6 t ja läpikuiva 24–36 t. Ohjeellinen kuivumisaika on mitattu standardiolosuhteissa lämpötilan ollessa +23°C ja ilman suhteellisen kosteuden (RH) ollessa 50 %. Jos ilmankosteus on korkeampi ja lämpötila on matalampi, maalin kuivumisaika pitenee.

KIILTOASTE: Puolikiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: Liuotinbensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,225 L, 0,9 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuotinohenteiset maalit RL 03…05, 459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuotinohenteiset maalit (RT-luokitus), 479 Muut puupintojen liuotinohenteiset tuotteet ulkokäyttöön.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: