ILVES Kalustemaali V40

ILVES Kalustemaali V40

Puolikiiltävä, vesiohenteinen lakkamaali, jolla on hyvä tarttuvuus vanhoihin maalipintoihin. Antaa kovan, kestävän ja kellastumattoman pinnan. Maali on helppo levittää, ja sillä on vesiohenteiseksi maaliksi pitkä avoin aika. Soveltuu sisäkäyttöön esimerkiksi kalusteiden, ovien, ikkunapuitteiden ja listojen maalaukseen.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Käytä tarvittaessa tasoitetta. Pohjamaalaa esim. Ilves Tartuntapohja -maalilla. Puhdista aiemmin maalatut pinnat esimerkiksi Ilves Maalarinpesulla ja huuhtele hyvin vedellä. Käytä tarvittaessa tasoitetta. Aiemmin alkydimaalilla maalatut kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan karheiksi ja hiontapöly poistetaan ennen maalausta. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus. Maalin voi levittää esim. mohair-telalla, mutta lopputasoitus kannattaa tehdä siveltimellä. Käytä runsaasti maalia, jolloin maali pääsee paremmin tasoittumaan.

RIITTOISUUS: Noin 8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 1–2 h, uudelleenmaalattavissa 12 h.

KIILTOASTE: Puolikiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Avattu pakkaus ei kestä pitkäaikaista säilytystä. Suojattava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen), C-pohja (sävytettävä), Musta

PAKKAUSKOOT: 0,225 L, 0,75 L (Musta), 0,9 L, 2,7 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1). Sisältää biosidivalmisteita: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04.

EU RAJA-ARVO: (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tuotteen VOC: <130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: