ILVES Lattiaepoksi 2K

ILVES Lattiaepoksi 2K

2-komponenttinen, kiiltävä, vesiohenteinen epoksimaali lattioille sisätiloissa. Käyttöaika on noin 2 tuntia komponenttien sekoituksen jälkeen.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖKOHTEET: Soveltuu sisäkäyttöön. Tarkoitettu ensisijaisesti betonilattioille, mutta maalilla voidaan maalata myös puu- ja kuitulevylattioita. Soveltuu lattioille, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä. Soveltuu myös keraamisille ja lasitetuille laattalattioille. Seinälaattojen käsittelyä ei suositella epoksin juoksevan koostumuksen takia. Tuote on hyvin hengittävä ja päästää maasta nousevaa kosteutta kovettuneen maalikalvon läpi, joten se soveltuu lattioiden maalaamiseen esim. kellareissa. Maalattu pinta on helppo puhdistaa.

ESIKÄSITTELY: Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Uusien betonilattioiden annetaan kuivua vähintään 1 viikko. Poista sementtiliima happopesulla tai timanttihionnalla. Jos lattia on aikaisemmin maalattu, hio vanha maali himmeäksi ja poista irtonainen vanha maali. Vanhan betonilattian kolot ja halkeamat paikataan ennen epoksikäsittelyä sopivalla tasoitteella.

SEKOITUSOHJE: Komponentti A lisätään komponentti B:n astiaan. Jos haluat sekoittaa pienemmän määrän erillisessä astiassa, sekoitussuhde on komponentti A: 3 paino-osaa, komponentti B: 7 paino-osaa. Huomioi, että suhde on paino-osissa, ei litroissa. Sekoita komponentit konesekoittimella, esimerkiksi matalakierroksisella porakoneella.

KÄYTTÖOHJE: Käytä suojalaseja. Sekoita komponentit ohjeen mukaan. Maalaa aina kaksi kerrosta. Ensimmäisen kerroksen seos voidaan ohentaa n. 10–20 % vedellä, jos maalattava pinta on kovin huokoinen ja imevä. Toinen kerros maalattava 10–24 tunnin kuluttua ensimmäisen kerroksen maalaamisesta mielellään poikkisuuntaisin vedoin ensimmäiseen maalaukseen nähden. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ilman suhteellinen kosteus on yli 85 %, voi pinta muuttua täysin mataksi tai laikukkaaksi. Levitetyn seoksen märälle pinnalle voidaan lisätä kvartsihiekkaa liukastumissuojaksi. Märälle pinnalle voidaan levittää myös tarkoitukseen soveltuvia koristehiutaleita.

TYÖTAPA: Sively tai telaus.

VESIHÖYRYN LÄPÄISY: Diffuusioavoin eli hengittävä, jos levitetty 2 kalvoa, á 0,12 kg/m².

SEOKSEN KÄYTTÖAIKA: Korkeintaan 2 tuntia komponenttien sekoituksen jälkeen.

KUIVUMISAIKA: Valmiiksi maalattu lattia voidaan ottaa käyttöön noin 24 tunnin jälkeen. Täysi kulutuskestävyys saavutetaan noin 5–7 päivän jälkeen. Älä aja autoa talliin ennen kuin tuote on läpikovettunut (5–7 vrk). Huom! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 10 °C.

RIITTOISUUS: Noin 8 m²/kg yhteen kertaan käsiteltynä. Vanha kulunut betoni imee epoksia enemmän kuin uusi sileä pinta.

KIILTOASTE: Kiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Lattian lämpötila vähintään +10 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetus pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa. 

SÄVY: NCS S 2500-N

PAKKAUSKOOT: 1 kg, 4 kg

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Vaurioittaa vakavasti silmiä. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Säilytä lasten ulottumattomissa.  Käytä silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää biosidivalmiste: C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: Formaldehyde, polymers with 1,3-benzenedimethanamine, bisphenol A, diethylenetriamine-glycidyl Ph ether reaction products, epichlorohydrin, propylene oxide and triethylenetetramine, reaction products with glycidyl o-tolyl ether, sulfamates (salts). 

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 140 g VOC/L. Raja-arvo on 140 g VOC/L (luok. A/j).

UFI: F732-0086-N001-T7SG

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:
A-osa

B-osa