ILVES Lattiamaali, liuotinohenteinen

ILVES Lattiamaali, liuotinohenteinen

Uretaanialkyydipohjainen pintamaali, joka soveltuu betonipintojen maalaukseen ulkona ja sisällä. Voidaan käyttää myös puu- ja puulevypinnoille sekä metallipinnoille. Ulko­tiloissa olevat metallipinnat on pohjustettava korroosion­esto­pohja­maalilla.

VALMISSÄVYT

Harmaa

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Poista uusilta pinnoilta tiivis betoniliimakerros pintahionnalla. Poista aiemmin maalatuilta pinnoilta irtonainen maali ja muu lika mekaanisesti tai hiekkapuhaltamalla. Pese öljy ja rasva huolellisesti pois. Pesun jälkeen huuhdo pinnat ja anna kuivua. Pohjamaalausta varten ohenna Ilves Lattiamaalia 15–20 %:lla ohennetta. Pintamaalaa ohentamattomalla tai hieman ohennetulla Ilves Lattiamaalilla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

RIITTOISUUS: Tiivis aiemmin maalattu pinta 9–11 m²/l, uudet maalaamattomat betonipinnat (teräshierretty) 1. kerros 5–7 m²/l, 2. kerros 7–10 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 1–2 h. Päällemaalaus noin vrk:n kuluttua. Kovaan rasitukseen joutuvissa tiloissa käyttöönotto 2–3 vrk:n kuluttua.

KIILTOASTE: Kiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: Harmaa

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 655 Lattioiden 1-komponenttiset, liuoteohenteiset pintamaalit RL 03.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: