ILVES Ovi- ja kalustemaali

ILVES Ovi- ja kalustemaali

Listavalkoinen S0502-Y. Yleisesti käytetty sävy teollisesti pinta-käsiteltyjen ovien, ikkunoiden ja listojen maalauksessa. Taittaa hieman keltaiseen. Hyvin tasoittuva, joustava ja kestävä akrylaattipohjainen lakkamaali listojen, ovien, ovi- ja ikkunakarmien, huonekalujen ja keittiökalusteiden maalaamiseen. Puu-, metalli-, melamiini- ja laminaattipinnoille, myös aiemmin lakatuille ja maalatuille. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, erinomainen säänkestävyys.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Pohjamaalaa sisätilojen puupuhtaat pinnat Ilves Tartuntapohjamaalilla tai ulkotilojen pinnat Ilves Ulkopohjamaalilla. Sisäovet suositellaan maalattavaksi irrotettuna vaakatasossa. Pohjusta metallipinnat Ilves Ruosteenestomaalilla. Poista aiemmin maalatuilta pinnoilta irtonainen vanha maali ja himmennä maalattavaa pintaa hiomapaperilla. Puhdista likaiset ja homeiset pinnat Ilves Julkisivu- ja homepesulla ennen maalausta. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus (viimeistele aina lopuksi siveltimellä).

RIITTOISUUS: 6–10 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 3–4 h, läpikuiva 3–4 vrk. Uusintamaalaus normaaliolosuhteissa 12–14 tunnin kuluttua. Kostealla säällä ja alhaisemmissa lämpötiloissa kuivumisaika on pidempi.

KIILTOASTE: Puolikiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Lämpötila vähintään +8 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Viileässä ja kuivassa tilassa. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: Listavalkoinen S0502-Y

PAKKAUSKOOT: 0,75 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuroni [ISO], IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04, 322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05, 449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL 11...13 ja 466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: