ILVES Takkamaali

ILVES Takkamaali

Hengittävä silikaattimaali uusille ja vanhoille takkapinnoille ja palo­muureille. Antaa himmeän pin­nan kohteisiin, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korke­ammiksi. Sopii tiili- ja harkkopinnoille, betonin, tasoitteen tai rappauksen päälle sekä kalkki-, sementti- ja silikaatti­maalilla maalattujen pintojen päälle. Ei sovellu luonnonkiven, vuolukiven eikä metallin päälle.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

ESIKÄSITTELY UUDET PINNAT: Uuden betoni-, tasoite- ja rappauspinnan tulee olla kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Puhdista pinnat pölystä ennen maalausta.

ESIKÄSITTELY AIEMMIN MAALATUT PINNAT: Puhdista pinta liasta ja pölystä esimerkiksi Ilves Maalarinpesulla. Poista hilseilevät tai irtoilevat pintakerrokset. Paikkaa pinnan halkeamat ja epätasaisuudet tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ja rappauspinnoilla kalkkilaastilla. Hauraat ja liituuntuneet pinnat suositellaan esikäsiteltäväksi Ilves Kivipohjusteella ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE: Suojaa lattia ja muut ympäröivät pinnat. Maalaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla kerran tai kahdesti riippuen tarvittavasta peittävyydestä. Takan lämmitystä suositellaan vasta kahden vuorokauden kuluttua maalauksesta.

KIILTO: Täyshimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

RIITTOISUUS: 3–5 m2/l riippuen pinnan karkeudesta ja huokoisuudesta.

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 2–4 tunnin kuluttua riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta. Uudelleenmaalaus 12 tunnin kuluttua.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC. OIT diuroni (ISO). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 414 Silikaattimaalit RL 11…13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 40 g VOC/L. Raja-arvo on 40 g VOC/L (luok. A/c).

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: