ILVES Takkamaali

ILVES Takkamaali

Hengittävä silikaattimaali uusille ja vanhoille takkapinnoille ja palo­muureille. Antaa himmeän pin­nan kohteisiin, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korke­ammiksi. Sopii tiili- ja harkkopinnoille, betonin, tasoitteen tai rappauksen päälle sekä kalkki-, sementti- ja silikaatti­maalilla maalattujen pintojen päälle. Ei sovellu luonnonkiven, vuolukiven eikä metallin päälle.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

ESIKÄSITTELY UUDET PINNAT: Uuden betoni-, tasoite- ja rappauspinnan tulee olla kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Puhdista pinnat pölystä ennen maalausta.

ESIKÄSITTELY AIEMMIN MAALATUT PINNAT: Puhdista pinta liasta ja pölystä esimerkiksi Ilves Maalarinpesulla. Poista hilseilevät tai irtoilevat pintakerrokset. Paikkaa pinnan halkeamat ja epätasaisuudet tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ja rappauspinnoilla kalkkilaastilla. Hauraat ja liituuntuneet pinnat suositellaan esikäsiteltäväksi Ilves Kivipohjusteella ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE: Suojaa lattia ja muut ympäröivät pinnat. Maalaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla kerran tai kahdesti riippuen tarvittavasta peittävyydestä. Takan lämmitystä suositellaan vasta kahden vuorokauden kuluttua maalauksesta.

KIILTO: Täyshimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

RIITTOISUUS: 3–5 m2/l riippuen pinnan karkeudesta ja huokoisuudesta.

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 2–4 tunnin kuluttua riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta. Uudelleenmaalaus 12 tunnin kuluttua.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7], 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) ja 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää biocideja IPBC, OIT ja Diuroni jotka suojaavat maalipintaa homeelta.

Maalaustuoteryhmä 2012: 414 Silikaattimaalit RL 11...13.

EU-raja-arvo (kat. A/c): 40 g/l (2010). Tuotteen VOC: <40 g/l.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: