ILVES Talli- ja kellarimaali

ILVES Talli- ja kellarimaali

Hengittävä eli diffuusioavoin maali hevostallien, kellareiden, autotallien ja varastojen maalaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Tekee täyshimmeän kalkkimaisen pinnan. Soveltuu erinomaisesti betonin ja rappauksen maalaukseen tiloissa, joissa saattaa esiintyä pientä kosteusvaihtelua. Soveltuu myös levyseinille ja puulle sisätiloissa, joissa ei tarvita pesunkestoa.

Saatavilla ainoastaan Puuilo-tavarataloista.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE: Sekoita maali hyvin ennen maalausta. Pese irtoava lika pois maalattavista seinistä Ilves Maalarinpesulla. Pese aikaisemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat kokonaan ja anna kuivua ennen maalaamista. Pohjusta vanhat pölyävät betonipinnat Ilves Kivipohjusteella ennen maalausta. Ulkokäytössä suositellaan pohjustamaan puupinnat Ilves Ulkopohjalla. Maalaa seinät 1–2 kertaa Ilves Talli- ja kellarimaalilla riippuen alla olevan seinän väristä ja maalin peittävyydestä. Maalin peittävyys näkyy vasta, kun se on kuivunut täysin. Maalattu pinta kestää vain kevyttä kuivapyyhkimistä, ei märällä rätillä hankaamista.

TYÖTAPA: Sivellin, tela tai paineruisku. Riittoisuus: 4–6 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva tunnissa ja päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 50 %. Alhaisemmissa lämpötiloissa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

KIILTOASTE: Täyshimmeä.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi ja saippua.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetus pystyasennossa ja tuettuna. Suojattava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: Valkoinen

PAKKAUSKOOT: 10 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC, OIT, diuroni [ISO] Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni; 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3- onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 40 g VOC/L. Raja-arvo on 40 g VOC/L (luok. A/c).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: