ILVES Tapettimaali

ILVES Tapettimaali

Vesiohenteinen pesunkestävä sisämaali, joka soveltuu monen tapettityypin, esimerkiksi paperi-, vinyyli-, non-woven- ja lasikuitutapettien päällemaalaukseen. Paksun koostumuksensa takia Ilves Tapettimaali on helppo maalata tapetin päälle.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖ: Maalattavan tapetin tulee olla tiukasti kiinni seinässä. Jos tapetista on irronnut paloja, täytä kolot Ilves Pikasilotteella. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Nurkka- ja saumakohdat suositellaan maalattavaksi pensselillä tai rajaimella ja suuremmat pinnat telalla yhtenäisin vedoin. Jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman tasainen, seinät kannattaa maalata kahteen kertaan. Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KIILTOASTE: Himmeä.

TYÖVÄLINEET: Sivellin, tela tai maaliruisku.

RIITTOISUUS: 6–8 m2/l alustasta riippuen.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 1/2 h, läpikuiva 2 h, uudelleen maalattavissa 2 h kuluttua.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

MAALAUSOLOSUHTEET: Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila tulee olla vähintään +5 °C ja suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,9 ja 3,6 L

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmistetta: C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03 ja 314. Vesiohenteiset sisäseinäja kattomaalit RL 04.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 30 g VOC/L. Raja-arvo on 30 g VOC/L (luok. A/a).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: