ILVES Tartuntapohja, liuotinohenteinen

ILVES Tartuntapohja, liuotinohenteinen

Täyshimmeä alkydipohjainen pohja- ja hiontamaali uusille ja aikaisemmin maalatuille puu-, puukuitu-, lastulevy- ja laminaatti­pinnoille sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin esim. katalyytti­maalilla maalatuille pinnoille. Voidaan käyttää sulkumaalina eristämään esim. tupakanhajua tai noen ja pihkan aiheuttamia värjäytymiä, jotka tulevat normaalista maalista läpi

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖKOHTEET: Kalusteet, ovet, ikkunat, seinät jne.

KÄYTTÖOHJE: Puhdista maalattavat pinnat liasta, pölystä ja rasvasta. Pese aikaisemmin maalatut pinnat Ilves Maalarinpesulla ja huuhtele hyvin. Hio pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly sekä käsittele mahdolliset oksakohdat oksalakalla ennen Ilves Tartuntapohjan levittämistä. Pintamaalaa kohteeseen soveltuvalla vesi- tai liuotinohenteisella maalilla.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: 8–10 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 1–2 h. Päällemaalauskuiva n. 5 h.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Maali säilyy avaamattomassa pakkauksessa vähintään vuoden. Avattu pakkaus ei kestä pitkäaikaista säilytystä. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Maalaustuoteryhmä 2012: 222 Liuoteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

EU raja-arvo: Tämä tuote sisältää enintään 300 g VOC/L. Raja-arvo on 300 g VOC/L (luok. A/d).

SÄVYT: Valkoinen

PAKKAUSKOOT: 0,9 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: