ILVES Karkea täyttötasoite LG

ILVES Karkea täyttötasoite LG

Erittäin hyvän täyttökyvyn omaava karkea kevyttasoite. Soveltuu erinomaisesti kolopaikkaukseen ja kipsilevyjen saumatasoitukseen. Lähes olemattoman kutistuman takia voidaan kerralla täyttää jopa 30 mm. Ei sisällä asbestia eikä lasikuitua.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖKOHTEET: Rappaus-, betoni- ja kevytbetonipinnoille, kipsilevyille jne.

TYYPPI: Käyttövalmis kevyttasoite.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: +5 °C – +35 °C. Hyvä ilmanvaihto nopeuttaa kuivumista.

VÄRI: Harmaa.

KUIVUMISAIKA: 2–3 h, läpikuiva n. 1 vrk.

OHENNE JA PUHDISTUS: Vesi.

RAEKOKO: Max. 0,3 mm.

OMINAISPAINO: 0,8 kg/l.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Ei varastointia alle +5 °C, suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TYÖTURVALLISUUS: Suositellaan silmä- ja hengityssuojainta hiottaessa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

PAKKAUSKOOT: 3 L, 10 L

Sisältää biosidi 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Maalaustuoteryhmä 2012: 82 vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04. EU raja-arvo (kat. A/a): 30 g/l (2010). Tuotteen VOC: <30 g/l.