• Slider Image

Tuotteet

Tuotteidemme korkea laatu on meille ensiarvoisen tärkeää

Kaikki tuotteemme on kehitetty vastaamaan Suomen vaativia sääolosuhteita: suuria lämpötilavaihteluja, kosteutta, lumisadetta ja auringonpaistetta. Laatu alkaa tuotekehityksestä sekä raaka-aineiden valinnasta. Tuotantolaitoksissamme  on käytössä on ISO 9001 -laatustandardi sekä 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi. Tehtailla on laadunvalvontajärjestelmät teollista tuotantoa varten, ja lisäksi jokainen maalierä tarkistetaan perusteellisesti.

Käytämme raaka-aineita, jotka ovat ympäristölle ja ihmisen terveydelle mahdollisimman lempeitä. Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit voidaan luokitella niistä haihtuvien aineiden mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys  on laatinut rakennusmateriaaleille päästöluokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan. M1 on luokista paras, ja siihen kuuluvista tuotteista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja, että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut vaatimukset. Tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lähes kaikki sisätuotteemme täyttävät M1-luokan kriteerit.