ILVES Kivitalomaali

ILVES Kivitalomaali

Himmeä, vesiohenteinen ja hengittävä silikaattimaali kivipinnoille. Soveltuu mm. betoni-, tiili-, harkko-, tasoite- ja rappauspinnoille. Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sovellu lattiapinnoille. Uudet ja/tai huokoiset pinnat pohjustettava aina Ilves Kivipohjusteella.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

ERITYISOMINAISUUDET: Ilves Kivitalomaali yhdistettynä Ilves Kivipohjusteen kanssa estää tehokkaasti veden tunkeutumista rakenteeseen, mutta päästää samalla sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden ulos. Ilves Kivitalomaali on lämpöä kestävä, joten sitä voidaan käyttää mm. takkoihin ja palomuureihin.

KÄYTTÖOHJE: Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Pese ja huuhtele pinta. Irtoileva ja huonosti kiinni oleva maali poistetaan. Pohjusta pinnat aina Ilves Kivipohjusteella, myös aiemmin maalatut pinnat. Parhaan peiton saavuttamiseksi maalaa kahteen kertaan ruiskulla, telalla tai siveltimellä. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

KIILTO: Täyshimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

RIITTOISUUS: 3–6 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 2–4 tuntia riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

SIDEAINE: Styreeniakrylaatti.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen), C-pohja (sävytettävä)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC. OIT diuroni (ISO). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 414 Silikaattimaalit RL 11…13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 40 g VOC/L. Raja-arvo on 40 g VOC/L (luok. A/c).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: