ILVES Öljymaali

ILVES Öljymaali

Puolikiiltävä, pellavaöljyyn ja alkydiin perustuva puupintojen ulkomaali. Soveltuu uusille ja aiemmin öljymaalilla maalatuille lautapinnoille esimerkiksi puutalojen, kesämökkien, leikkimökkien, talousrakennusten ja aitojen maalaukseen. Ei sovellu aikaisemmin lateksimaalilla maalatuille pinnoille.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Poista pöly, irtoava maali ym. lika maalattavalta pinnalta teräs- tai juuriharjalla. Poista mahdollinen home Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella. Pese pinta lopuksi vedellä. Anna pinnan kuivua hyvin ennen maalausta. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Jos maalataan puulle suoraan ilman pohjamaalia, ohennetaan ensimmäinen maalauskerros 10% lakkabensiinillä. Maalaa uusi puupinta vähintään kahteen kertaan.

TYÖTAPA: Sively tai korkeapaineruiskutus.

RIITTOISUUS: Sahalaudalle 5–7 m2/l, höylälaudalle 6–8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 1–2 vrk, kun lämpötila on +23 oC ja ilman suhteellinen kosteus 50 %.

KIILTOASTE: Puolikiiltävä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

SÄVYT: A-pohja (valkoinen)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.  JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 300 g VOC/L. Raja-arvo on 300 g VOC/L (luok. A/d).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: