ILVES Punamaali

ILVES Punamaali

Vesiohenteinen punainen punamaali, joka muodostaa puulle hengittävän pinnan. Soveltuu höyläämättömille puupinnoille sekä aikaisemmin vastaavalla maalilla maalatuille pinnoille. Käyttökohteita ovat mm. puutalot, kesämökit, leikkimökit ja talousrakennukset.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Poista vanha, irtoava maali huolellisesti esimerkiksi teräsharjalla ja kaapimella ennen maalausta. Maalaa mieluummin kaksi ohutta kuin yksi paksu kerros. Tällöin maali imeytyy puuhun paremmin. Huomioi, että maali ei sovellu öljy- tai lateksimaaleilla maalattujen pintojen tai höylälautapintojen maalaamiseen. Jos maali on paksuuntunut, sitä voidaan ohentaa vedellä. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, harjaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: 3–5 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 2–4 h. Päällemaalaus voidaan suorittaa pinnan kuivuttua.

KIILTOASTE: Täyshimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila tulee olla vähintään +5 °C ja suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Sisältää propikonatsolia, joka suojaa pakkauksessa olevaa maalia homeelta säilytyksen aikana. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Maalaustuoteryhmä 2012: 464 puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13.

EU raja-arvo: EU raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tuotteen VOC: < 130 g/l.

SÄVYT: Punainen

PAKKAUSKOOT: 10 L