ILVES Punamulta

ILVES Punamulta

Aito perinnepunainen punamultamaali. Muodostaa hengittävän pinnan, joka ikääntyy arvokkaasti vuosien myötä. Soveltuu höyläämättömille, karkeille puupinnoille sekä aikaisemmin vastaavalla maalilla maalatuille pinnoille. Käyttökohteita ovat esimerkiksi perinnetalot ja talousrakennukset.

VALMISSÄVYT

Punamulta

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Poista vanha, irtoava maali huolellisesti teräsharjalla ennen maalausta. Maalaa mieluummin kaksi ohutta kuin yksi paksu kerros. Tällöin maali imeytyy puuhun paremmin. Varmista tarvittaessa tartunta sivelemällä maalia ensin pienelle alalle. Huomioi, että maali ei sovellu öljy- tai lateksimaaleilla maalattujen pintojen tai höylälautapintojen maalaamiseen. Jos maali on paksuuntunut, suositellaan ohennusta vedellä (1 l vettä/10 l Punamultaa). Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sivellin, harja tai ruisku.

RIITTOISUUS: 4–6 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 4–8 h olosuhteista riippuen. Päällemaalaus seuraavana päivänä.

KIILTOASTE: Täyshimmeä.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa. Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja suhteellinen kosteus alle 80 %. 

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

SÄVYT: Punainen

PAKKAUSKOOT: 10 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Sisältää propikonatsolia, joka suojaa pakkauksessa olevaa maalia homeelta säilytyksen aikana. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 91 Vanhanajan maalit (RT-luokitus), 465 puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: EU raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tuotteen VOC: <130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: