ILVES Veto Peittosuoja

ILVES Veto Peittosuoja

Peittävä puunsuoja, joka soveltuu erityisesti laajojen puupintojen kuten puutalojen ja puuaitojen maalaukseen. Erinomainen tarttuvuus ja kestävyys. Maalin sisältämä akrylaatti säilyttää joustavuutensa vanhetessaankin suojaten puupintaa pitkään. Jättää puun pinta­kuvioinnin kauniisti näkyviin. Mahdollistaa kuultavilla puunsuojilla käsiteltyjen pintojen vaalentamisen tai sävyn muuttamisen.

TUOTESELOSTE

Varmista, että kaikki maalipurkit ovat samaa valmistuserää (Batch) tai vaihtoehtoisesti sekoita eri erät keskenään sävyerojen välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJE: Suojaa uuden puupinnan naulankannat Ilves Ruosteen­estomaalilla ja oksakohdat oksalakalla, jonka jälkeen pohjamaalaa pinnat kertaalleen Ilves Ulkopohjalla. Poista aiemmin maalatuilta puupinnoilta vanha irtonainen maali kaapimalla ja teräsharjalla, jonka jälkeen pese pinnat Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: Sahatulle puupinnalle noin 5–6 m2/l. Höylätyille ja aiemmin maalatuille pinnoille noin 8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Kosketuskuiva 1 h, uudelleen maalattavissa 2 tunnin kuluttua.

KIILTOASTE: Puolihimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmisteita: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, diuroni [ISO], IPBC. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13. 

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

SÄVYT: A-pohja (valkoinen), C-pohja (sävytettävä)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: