ILVES Venelakka 30

ILVES Venelakka 30

1-komponenttinen puolihimmeä uretaanialkydilakka puu­ve­neiden lakkaukseen. Kestää hyvin sään ja UV-valon aiheuttamia rasituksia. Muodostaa puupinnalle hyvin suojaavan kerroksen. Soveltuu myös puulattioiden ja irtokalusteiden lakkaamiseen. Kovettuu lopulliseen kovuuteensa 2–4 viikon kuluttua. Voidaan sävyttää kuultaviin sävyihin.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE: Uudet puupinnat pohjalakataan suoraan ohennetulla lakalla. Aiemmin käsitelty hyväkuntoinen pinta pestään Ilves Maalarinpesulla ja huuhdotaan vedellä. Pinta hiotaan karheaksi ja hiontapöly poistetaan ennen lakkausta. Huonokuntoisesta pinnasta poistetaan vanha lakkaus kaapimalla ja pinta hiotaan sileäksi. Pohjustuslakkaus suoritetaan n. 20 % lakkabensiinillä ohennetulla lakalla. Viimeistelylakkaus suoritetaan ohentamattomalla lakalla, ulkopuolinen käsittely 2–3 krt, sisäpuolinen 1–2 krt. Kevyt välihionta jokaisen lakkauskerroksen välillä. Käytä lakkaukseen hienointa lakkasivellintä. Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä.

TYÖTAPA: Sively.

RIITTOISUUS: 12 m²/l.

KUIVUMISAIKA: Pölykuiva 2 h, läpikuiva 12 h.

KIILTOASTE: Puolihimmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SÄVYT: väritön (sävytys kuultaviin sävyihin)

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

Maalaustuoteryhmä 2012: 522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05, 542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12 (RT-luokitus) ja 644 Puu ja parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat. EU raja-arvo (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tuotteen VOC: <500 g/l.

Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn höyryn/suihkeen hengittämistä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: