ILVES Ruosteenestomaali

ILVES Ruosteenestomaali

Synteettinen pohjamaali rauta- ja teräsalustoille sekä kevytmetallipinnoille ja galvanoiduille pinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

TUOTESELOSTE

ESIKÄSITTELY: Puhdista käsiteltävä pinta hyvin hiomalla, teräsharjaamalla, kemiallisella puhdistuksella tai hiekkapuhaltamalla.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: 6–8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 2–3 h, kun lämpötila on +20 °C.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini tai synteettinen ohenne.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13 (RT-luokitus), 244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tuotteen VOC: <500 g/l VOC.

Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää 2-BUTANONIOKSIIMI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SÄVYT: Harmaa

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: