ILVES Ruosteenestomaali

ILVES Ruosteenestomaali

Synteettinen pohjamaali rauta- ja teräsalustoille sekä kevytmetallipinnoille ja galvanoiduille pinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulko-käyttöön. Päällemaalataan kohteeseen sopivalla vesi- tai liuotinohenteisella pintamaalilla.

VALMISSÄVYT

Harmaa

TUOTESELOSTE

ESIKÄSITTELY: Puhdista käsiteltävä pinta hyvin hiomalla, teräsharjaamalla, kemiallisella puhdistuksella tai hiekkapuhaltamalla.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: 6–8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 2–3 h, kun lämpötila on +20 °C.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini tai synteettinen ohenne.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13 (RT-luokitus), 244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i).

SÄVYT: Harmaa

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: