ILVES Ruosteenestomaali

ILVES Ruosteenestomaali

Synteettinen pohjamaali rauta- ja teräsalustoille sekä kevytmetallipinnoille ja galvanoiduille pinnoille. Soveltuu sekä sisä- että ulko-käyttöön. Päällemaalataan kohteeseen sopivalla vesi- tai liuotinohenteisella pintamaalilla.

VALMISSÄVYT

Harmaa

TUOTESELOSTE

ESIKÄSITTELY: Puhdista käsiteltävä pinta hyvin hiomalla, teräsharjaamalla, kemiallisella puhdistuksella tai hiekkapuhaltamalla.

TYÖTAPA: Sively, telaus tai ruiskutus.

RIITTOISUUS: 6–8 m2/l.

KUIVUMISAIKA: 2–3 h, kun lämpötila on +20 °C.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Lakkabensiini tai synteettinen ohenne.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötila vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

SÄVYT: Harmaa

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

MAALAUSTUOTERYHMÄ 2012: 242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13 (RT-luokitus), 244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13.

EU RAJA-ARVO: Tämä tuote sisältää enintään 500 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: