ILVES Ulkopohja

ILVES Ulkopohja

Vesiohenteinen alkydipohjamaali puupinnoille ulkona. Pohjamaalin käyttö on tärkeää, koska sillä on erinomainen tarttuvuus. Ulkopohjakäsittelyn jälkeen pintamaali pysyy hyvin pohjamaalin päällä. Pohjamaali hidastaa puun värillisten uuteaineiden kulkeutumista pintamaalin läpi ja parantaa puun kosteussuojaa. Antaa puupinnalle hyvän suojan 6 kuukaudeksi, kunnes se pintamaalataan joko vesi- tai öljypohjaisella ulkomaalilla. Vaatii aina päälle pintamaalin.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE: Puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Sekoita maali huolellisesti ja pohjamaalaa pinta. Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6 kk:n kuluttua. Pintamaaliksi ulkotiloihin sopii mm. Ilves Talomaali ja Ilves Ovi- ja ikkunamaali.

TYÖTAPA: Sivellin, tela tai ruisku (viimeistele lopuksi aina siveltimellä).

RIITTOISUUS: 7–9 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Käsittelykuiva n. 2 h, päällemaalattavissa n. 12 h lämpötilan ollessa +20 ºC.

KIILTOASTE: Himmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi. Ruiskumaalauksessa ohenna korkeintaan 1 osa vettä, 3 osaa maalia.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan puupinnan tulee olla kuiva (kosteus alle 20 %). Maalaustyön ja kuivumisen aikana tulee lämpötilan olla yli +8 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

SÄVYT: Valkoinen

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUS- JA SISÄLTÖTIEDOT: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.  Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö / säiliö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisten määräysten mukaisesti.  Sisältää:  3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti; 2-oktyyli-2Hisotiatsoli-3-oni; 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Sisältää biosidivalmisteita: C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää biosidituotetta maalikalvon suojaamiseksi: OIT, IPBC. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

UFI: 8PUH-P0S9-H00S-6QH3

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: