ILVES Ulkopohja

ILVES Ulkopohja

Vesiohenteinen alkydipohjamaali ulkoverhouslautojen ja puu­talo­­elementtien pohjamaalaukseen. Erinomainen tarttuvuus käsittelemättömälle puulle. Ulkopohja-käsittelyn jälkeen pintamaali pysyy hyvin pohjamaalin päällä. Antaa puutavaralle hyvän suojan 6–10 kuukaudeksi, kunnes se pintamaalataan joko vesi- tai öljy­pohjaisella maalilla.

TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE: Puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Parhaan lopputuloksen saa, jos pinnan pohjustaa ensin puupohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Ilves Ruosteenestomaalilla. Poista irtoava pihka oksakohdista ja käsittele ne oksalakalla. Pohjatöiden jälkeen sekoita maali huolellisesti ja pohjamaalaa pinta. Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6–10 kk:n kuluttua.

TYÖTAPA: Sivellin, maalauskone tai ruisku (viimeistele lopuksi aina siveltimellä).

RIITTOISUUS: 7–9 m2/l.

KUIVUMISAIKA: Käsittelykuiva n. 2 h, päällemaalattavissa n. 12 h lämpötilan ollessa +20 ºC.

KIILTOASTE: Himmeä.

OHENNE JA TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi. Ruiskumaalauksessa ohenna korkeintaan 1 osa vettä, 2–3 osaa maalia.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET: Maalattavan puupinnan tulee olla kuiva (kosteus alle 20 %) ja puhdas. Maalaustyön ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +8 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

KULJETUS JA VARASTOINTI: Kuljetettava pystyasennossa ja tuettuna. Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

PAKKAUKSEN HÄVITYS: Tyhjä purkki hävitetään sekajätteen joukossa tai huomioiden paikalliset lajitteluohjeet. Nestemäinen ylijäämämaali toimitetaan purkissa ongelmajätekeräykseen.

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 247-500-7], 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro 220-239-6] (3:1) ja 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Maalaustuoteryhmä 2012: 231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13.

EU raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tuotteen VOC: <130 g/l.

SÄVYT: Valkoinen

PAKKAUSKOOT: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE:

SÄKERHETSDATABLAD: